Апелативна комисия по лицензиране

Състав на комисията

1. Даниела Коларова - председател

2. Васил Руйков

3. Георги Кирилов Илиев