Лицензионен мениджър

Георги Лалев - лицензионен мениджър при БФС

Адрес за контакти:

ул. "Витошко лале" №18, 1618 София

Телефон за контакти: 

Моб: +359 887 54 44 74

e-mail: licensing@bfunion.bg
____________________________

Десислава Станоева - заместник лицензионен мениджър при БФС

Адрес за контакти:

ул. "Цар Иван Асен II" №26, 1124 София

Телефон за контакти: 

Моб: +359 888 67 50 88

e-mail: licensing@bfunion.bg

____________________________

Изабела Джалъзова - външен експерт по финансови въпроси 

Телефон за контакти: 

Моб: +359 888 63 67 34

idzhalazova@isaaudit.bg