Лицензионна комисия

Състав на комисията

1. Пламен Манолов - председател

2. Андрей Икономов – зам. председател

3. Борислав Попов

4. Явор Камбуров

5. Изабела Джалъзова