Администрация

Изпълнителен Директор

Борислав Попов

02 90 55 303

e-mail: borislav.popov@bfunion.bg

Зам. Изпълнителен Директор

Антон Попов

02 90 55 304

e-mail: a.popov@bfunion.bg

Зам. Изпълнителен Директор

Павел Колев  

02 90 55 305

e-mail: p.kolev@bfunion.bg

Началник на кабинета на президента

Екатерина Тодорова

02 90 55 333

 e-mail: ekaterina@bfunion.bg

Финансов отдел 

Тодор Пеев

02 90 55 340

е-mail: todor@bfunion.bg

Връзки с обществеността и медии

Йордан Грозданов

02 90 55 346

e-mail: yordan.grozdanov@bfunion.bg

Международен отдел

Ивета Банкова-Стоянова 

02 90 55 349

e-mail: iveta@bfunion.bg

Правен отдел

Янита Димитрова - (Главен юрисконсулт)

 02 90 55 309

 e-mail: yanita_dimitrova@bfunion.bg

Човешки ресурси

Юлия Камишева

02 90 55 348

e-mail: julia@bfunion.bg

Дисциплинарна комисия

Николета Вълкова (секретар) 

02 981 00 30

e-mail: nikoleta@bfunion.bg

Спортно-технически отдел

Неделчо Михайлов 

 e-mail: n.mihailov@bfunion.bg

Апелативна комисия

Николета Вълкова (секретар)

02 90 55 348

e-mail: nikoleta@bfunion.bg

Съдийска комисия

Илонка Джалева

e-mail: ilonka.djaleva@bfunion.bg

Детско-юношески футбол

Павел Панов

02 90 55 361

e-mail: ppanov10@abv.bg

Треньорска школа по футбол

Лъчезар Димитров

 e-mail: office@bfcs.bg