Състав

Седалище на Арбитражния съд: гр.София 1124, ул."Цар Иван Асен II", № 26, етаж 1, офис № 4
Тел./Факс: (02) 988 87 97
Мобилен телефон: 0882 66 00 14

e-mail: arbitrage_bg@yahoo.com

Секретар на Арбитражния съд: Милена Димитрова

Председател на АС БФС  -  проф. Огнян Герджиков

 

Членове:

 

Кристиян Александров Янев

Адвокат, София; Предложен от Професионалната футболна лига

 

Тошко Богданов Тенев

Адвокат, София; Предложен от Професионалната футболна лига

 

Цветан Иванов Енчев

Предложен от Професионалната футболна лига

  

Трифон Димитров Балевски

Адвокат; Предложен от Професионалната футболна лига

 

Явор Иванов Илиев

Юрист; Предложен от Професионалната футболна лига

 

Светлин Димитров Стойнев

Адвокат; Предложен от Професионалната футболна лига

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Ивайло Кръстев Костов

Юрист; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Мартин Милчев Апостолов

Адвокат, София; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

  

Божидар Бориславов Миладинов

Юрисконсулт; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Данаил Русев Димов

Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Асен Георгиев Георгиев

Адвокат; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

  

 

проф. Емил Асенов Мингов  

Професор по трудово право; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Милен Атанасов Шопов

Адвокат; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Георги Любомиров Владов

Адвокат; Предложен от Асоциацията на българските футболисти

 

Емил Николаев Емануилов

Адвокат; Предложен от Асоциацията на българските футболисти