За честна игра - начало

Българският футболен съюз е изпълнен с решимост да противодейства на уговарянето на футболните срещи и да се бори срещу грозното лице на прекрасната игра. 

 

 

За целта в БФС е назначен експерт по почтеността, който оказва пълно съдейсвие на правоохранителните органи на РБългария в тази борба и служи за връзка между УЕФА, БФС, МВР, прокуратурата и съда. Създаден е специален интернет-адрес integrity@bfunion.bg, за получаване на сигнали за уговорени футболни срещи. След анализ данните може да бъдат предавани на някоя от комисиите на БФС и/или МВР. 

В настоящия сайт може да се запознаете с извадки от нормативни документи на РБългария, на ФИФА, на УЕФА и БФС както и с новини и видео във връзка с темата.