Проекти

1. Министерство на физическото възпитание и спорта

   - Програма "Спорт за децата в свободното време"

           
           -------------- Приложение 1 ----------------

 
           1. Заявление
           2. Формуляр
           3. Декларация
           4. Притежател на сметка
           5. Писмо за партньорство
           6. Биографична справка
           7. План-график


           -------------- Приложение 2 ----------------

 
           1. Заявление
           2. Формуляр
           3. Декларация
           4. Притежател на сметка
           5. Писмо за партньорство
           6. Биографична справка
           7. План-график